Verksamheten har nu upphört, Vi vill tacka kunder under alla dessa åren som vi fått möta.